Παπαγγέλης - Λογότυπο Λευκό

Projects

Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο

Κατασκευή και τοποθέτηση σωληνώσεων by pass

Poco Loco

Κατασκευή ανοξείδωτου πάγκων και νεροχυτών

ΑΠΣΙ Πίνδος

Κατασκευή και τοποθέτηση μπάρας προστασίας

ΒΙΟΖΩΗΣ

Κατασκευή ανοξείδωτων δεξαμενών με μόνωση

Δωδώνη Α.Ε

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού παταριού καθώς και ανοξείδωτων φρεατίων δαπέδου με σχάρες

Ζοίνος Α.Ε

Κατασκευή και αντικατάσταση υδρορροής 25 μέτρων

Κρύα Λαψίστας

Κατασκευή φράγματος γοέβ 

Λάμδα Ε.Π.Ε

Κατασκευή ανοξείδωτου σιλό για την συλλογή υγρών

ΤΥΡΑΣ Α.Ε

Κατασκευή και τοποθέτηση παταριού

Μεταλλουργική Ηπείρου

Κατασκευή και αντικατάσταση εσωτερικής σωλήνας απορροής νερού στην οροφή

Μεταλλουργική Ηπείρου

Κατασκευή συστήματος μεταφοράς και αποθήκευσης υλικού και σκράπ

Πίνδος Ενεργειακή

Κατασκευή και αντικατάσταση ανοξείδωτων υδρορροών στο Περιβόλι Γρεβενών

Παπαγγέλης - Βιοτεχνία επεξεργασίας λαμαρίνας Ανοξείδωτες & Μεταλλικές Κατασκευές © 2024